Συλλογή: Dark Spots

Our dark spots collection offers targeted solutions for a brighter, more radiant complexion. Formulated with potent ingredients such as vitamin C and botanical extracts, these products work synergistically to fade hyperpigmentation, minimize the appearance of dark spots, and promote even skin tone. Say goodbye to uneven pigmentation and hello to a luminous, youthful radiance with our effective dark spot treatments.

 • BRIGHT COMPLEXION™ - Ultra Rich Radiance Serum

  BRIGHT COMPLEXION™ - Ultra Rich Radiance Serum

  Κανονική τιμή Από €29,00 EUR
  Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης Από €29,00 EUR
 • CRÈME DÉFENSE™ - Age Protective Day Cream + UV-A

  CRÈME DÉFENSE™ - Age Protective Day Cream + UV-A

  Κανονική τιμή Από €29,00 EUR
  Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης Από €29,00 EUR